На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 30.11.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица   PM 10 на мерном месту Градски Парк.
2021-11-30 01:00:00 106.72