На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 29.10.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење *сатних *концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту Градски Парк.

2021-10-29 08:00:00 50.92 39.43
2021-10-29 09:00:00 59.45 39.68
2021-10-29 10:00:00 84.93 39.28
2021-10-29 11:00:00 132.19 39.52
2021-10-29 12:00:00 108.84 33.71
2021-10-29 13:00:00 94.96 34.66
2021-10-29 14:00:00 96.38 31.27
2021-10-29 15:00:00 75.81 27.74
2021-10-29 16:00:00 117.56 37.12
2021-10-29 17:00:00 138.66 47.27
2021-10-29 18:00:00 78.2 43.79
2021-10-29 19:00:00 82.85 43.73
2021-10-29 22:00:00 86.27 46.12
2021-10-29 23:00:00 51.52 39.04