На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 29.10.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатнихе концетрације сумпордиоксида на територији града Бора.

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

ПМ 10ПМ 2.5
2020-10-29 09:00:0071.1952.35