На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 29.09.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Г.Парк у 19:00 измерено је 383,22 ug.m-3

Током истог периода није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту Градски Парk.