На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 29.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10  на мерном месту Градски Парk.
29.7.2021 07:00 53.86 27.54
29.7.2021 08:00 57.66 23.46
29.7.2021 09:00 63.63 25.14
29.7.2021 12:00 51.53 21.5
29.7.2021 14:00 54.91 21.67
29.7.2021 16:00 51.44 18.95