На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 29.06.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

29.6.2022 14:00 52.74
29.6.2022 15:00 67.22
29.6.2022 16:00 46.66
29.6.2022 18:00 62.55
29.6.2022 19:00 61.9

Током истог периода није евидентирано прекорачење концентрацијасуспендованих честица PM2.5 на мерном месту Градски парк.