На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 29.6.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Институт у 23:00 и износи 353,83 ug.m-3
Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица величине ПМ 10  на мерном месту Градски Парk.
2021-06-29 07:00:00 50.41 20.83
2021-06-29 08:00:00 67.61 22.53
2021-06-29 09:00:00 56.84 12.84
2021-06-29 16:00:00 52.36 15.39