На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 29.04.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица
  PM10 PM2,5
4/29/2023 6:00 56.58 16.17
4/29/2023 7:00 126.05 31.19