На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 29.03.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Г.Парк.

                         Г.Парк
2022-03-29 09:00:00 19.56 103.92 655.92 98.45 17.28
Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
2022-03-29 07:00:00 186.45 56.37
2022-03-29 08:00:00 152.88 61.73
2022-03-29 09:00:00 156.75 72.13