На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 29.03.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација  сумпордиоксида.

Институт Градски парк

2021-03-29

03:00:00

936.1

2021-03-29

04:00:00

527.2

2021-03-29

07:00:00

416.79

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.

ПМ 10

ПМ 2.5

2021-03-29

03:00:00

70.44

2021-03-29

07:00:00

105.76

32.73

2021-03-29

11:00:00

51.94