На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 29.01.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерним местима у граду.

Tоком истог периода је евидентирано прекорачења концентрације суспендованих честица ПM 2,5 на мерном месту Градски парк у 8h и износило је 32,08 ug/m-3.