На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан  28.12.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Тoкoм истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честицa.
PM10 PM2,5
28.12.2023 07:00 170.16 24.43
28.12.2023 08:00 63.8 24.76