На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 28.12.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
pm10 pm2.5
28.12.2022 08:00 52.17 19.46
28.12.2022 09:00 70.09 24.46
28.12.2022 10:00 60.41 19.34
28.12.2022 15:00 63.04 16.maj
28.12.2022 16:00 52.02 15.66
28.12.2022 17:00 62.46 31.76