На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 28.12.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Институт у 9:00 које износи    426.13  ug.m-3

 
Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк
  PM 10 PM 2.5
2021-12-28 09:00:00 66.75 57.93
2021-12-28 10:00:00 64.75 48.3
2021-12-28 11:00:00 70.42 57.17