На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 28.12.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида у 9 часова на мм Брезоник и износило је 390.21 ug.m-3.

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

ПМ 10 ПМ 2.5

2020-12-28

00:00:00

75.52  

48.17

2020-12-28

01:00:00

52.92  

34.82

2020-12-28

09:00:00

64.46  

47.93

 

2020-12-28

10:00:00

84.93  

59.87

2020-12-28

19:00:00

62.53  

35.56

2020-12-28

21:00:00

87.25  

59.31