На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 28.11.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
PM10 PM2,5
28.11.2021 09:00 66.14 55.05
28.11.2021 14:00 59.37 29.14
28.11.2021 16:00 50.89 34.33