На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 28.10.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Тoком истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица.
  PM 10 PM 2.5
2023-10-28 09:00:00 54.38 7.74