Поштовани, на основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 28.10, 29.10 и 30.10.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2022-10-28 09:00:00 60.46
2022-10-28 10:00:00 64.93
2022-10-29 09:00:00 58.67

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.

2022-10-29 08:00:00 35.26
2022-10-29 09:00:00 36.5