На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 28.10.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту Градски Парк.
021-10-28 09:00:00 70.07 36.49
2021-10-28 10:00:00 59.77 25.09
2021-10-28 11:00:00 68.28 28.32
2021-10-28 15:00:00 53.98 23.16
2021-10-28 16:00:00 61.95 24.69
2021-10-28 17:00:00 89.95 33.27