На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 28.09.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Институт.

28.9.2021 00:00 523.72

Током истог периода није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту Градски Парk.

28.9.2021 03:00 66.61 29.3
28.9.2021 07:00 52.86 28.21
28.9.2021 08:00 80.31 35.43