На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 28.08.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Таком истог периода на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица
ПМ 10 ПМ 2.5
2023-08-28 16:00:00 53.44 11.29