На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 28.08.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
Током истог периода није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PM10   на мерном месту Градски Парк.