На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 28.08.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерним местима у граду.

Обзиром да је измерено вишесатно везано прекорачење концентрације сумпордиоксида, преко 500 ug.m-3  на мерном месту Градски парк и Институт  сматра се да је квалитет ваздуха опасан по здравље људи.

Кривељ

Г.Парк

Брезоник

Институт

2020-08-28    07:00:00

42.16

675.18

/

3313.85

 

2020-08-28    08:00:00

29.14

2285.05

/

2868.64

 

 2020-08-28    09:00:00

184.27

1149.41

412.88

703.03

 

2020-08-28    20:00:00

1.73

926.64

11.08

/

 

2020-08-28    21:00:00

1.78

520.30

10.22

579.43

 

Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења концетрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк.

PM10 PM2.5
                2020-08-28       07:00:00 100.47 29.05

 

                2020-08-28       08:00:00 209.23 85.61

 

                2020-08-28       09:00:00 130.53 45.20

 

                2020-08-28       18:00:00 94.18 23.33
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст