На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 28.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10  на мерном месту Градски Парk.
28.7.2021 07:00 72.08 30.24
28.7.2021 08:00 251.86 82.06
28.7.2021 09:00 72.98 24.87
28.7.2021 12:00 55.68 21.23
28.7.2021 13:00 52.63 17.54
28.7.2021 14:00 58.34 18.36
28.7.2021 15:00 70.1 19.39