На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на да 28.05.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-05-28 02:00:00 79.97
2023-05-28 03:00:00 86.75

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење.
2023-05-28 02:00:00 79.61
2023-05-28 03:00:00 87.75