На основу података са сајта Агенције  за заштиту животне средине на дан 28.04.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Брезоник Институт Кривељ Градски парк
4/28/2021 0:00 16.42 17.52 11.29 1424.75
4/28/2021 1:00 14.36 15.12 8.92 670.73

Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.