На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 28.03.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк
  PM10 PM2.5
2022-03-28 06:00:00 57.06 25.41
2022-03-28 07:00:00 61.34 24.53
2022-03-28 08:00:00 63.58 22.74
2022-03-28 09:00:00 63.92 24.41
2022-03-28 10:00:00 62.88 25.92
2022-03-28 17:00:00 54.95 24.06
2022-03-28 18:00:00 105.35 41.49
2022-03-28 19:00:00 57.84 34.43
2022-03-28 21:00:00 53.44 33.12
2022-03-28 22:00:00 51.82 31.21