На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 28.01.2022.године у периоду 00:00 до 23:59 часова није евидентирано  прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк
2022-01-28 01:00:00 61.11 44.65