На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 28.01.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица ПМ10 , док је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица ПМ 2,5 од 38,51 ug.m-3 у 20 часова на мерном месту Градски Парк.