На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 27.03.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-03-27 08:00:00    53.82

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење.