На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 27.12.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида у 9 часова на м Градски парк и износило је 350.16 ug.m-3.

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.