На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 27.11.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PM10   на мерном месту Градски Парк.
2021-11-27 09:00:00 73.11 55.14
2021-11-27 14:00:00 75.39 35.52