На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 27.11.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида  на територији града Бора:
Институт Г.Парк Брезоник Кривељ
2020-11-27 10:00:00 175.19 206.16 662.83 83.09
2020-11-27 11:00:00 132.27 389.04 1200.61 243.45
2020-11-27 12:00:00 11.26 197.47 970.24 95.57
Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица пм 10 на мерном месту Градски Парк.
2020-11-27 09:00:00 74.27 48.86
2020-11-27 10:00:00 61.97 37.61