На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 27.10.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту Градски Парк.
2021-10-27 09:00:00 68.17