На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан
27.09.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано
прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa евидентирано је прекорачење концентрација
суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-09-27 13:00:00    55.62
2023-09-27 13:00:00    55.62
2023-09-27 17:00:00    51.27

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк
није евидентирано прекорачење.