На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 27.09.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Инст. Г.Парк
27.9.2021 07:00 97.34 12.86 597.02 4.7
27.9.2021 08:00 38.79 32.35 388.85 68.63
27.9.2021 23:00 785.67 32.73 5.22     9.29
 

Током истог периода није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту Градски Парk.
2021-09-27 07:00:00 57.47 37.02
2021-09-27 08:00:00 74.2 35.46
2021-09-27 13:00:00 50.55 15.22
2021-09-27 14:00:00 54.67 14.34
2021-09-27 17:00:00 70.43 22.96