На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 27.09.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатне концентрације сумпордиоксида  на територији града Бора.

Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.