На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 27.08.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Таком истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица.
  PM 10 PM 2.5
2023-08-27 08:00:00 56.73 39.9
2023-08-27 09:00:00 42.21 29.75