На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 27.08.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PM10   на мерном месту Градски Парk.
2021-08-27 07:00:00 69.75 32.67
2021-08-27 13:00:00 54.38 24.25