На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 27.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксидана.


             

Брез. Инст. Слат. Г.Парк
27.7.2021 05:00 sep.79 303.37 33.44 1371.18
27.7.2021 06:00 10.avg 754.94 33.36 1186.55
27.7.2021 07:00 17.dec 390.6 44.33 398.86
27.7.2021 08:00 341.73 157.89 201.85 211.04
27.7.2021 09:00 477.83 72.63 160.13 271.24
Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PM 10 на мерном месту Градски Парk.
27.7.2021 07:00 118.86 35.7
27.7.2021 08:00 81.25 28.87
27.7.2021 09:00 74.55 24