На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 27.05.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периодаbjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица   на мерном месту Градски Парк
pm10 pm2,2
5/27/2022 7:00 82.6 26.12
5/27/2022 8:00 74.89 20.12