На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 26.05.2021. године у периоду 00:00h до 23:59  часова није евидентирано прекорачење  сатних концентрација  сумпордиоксида.
Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација  суспендованих честица  на мерном  месту Градски Парк
ПМ 10 ПМ 2.5
5/27/2021 8:00 56.04 24.38
5/27/2021 16:00 52.84 21.63
5/27/2021 18:00 48.83 32.45