На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 27.04.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
ПМ10 ПМ2.5
27.4.2022 08:00 82.38 24.45