На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 27.03.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација  сумпордиоксида.

 

Брезоник

Институт

Градски

парк

2021-03-27

07:00:00

 

544.18

396.91

2021-03-27

08:00:00

627.09

 

336.98

2021-03-27

09:00:00

429.26

   

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном
месту Градски парк.

 

ПМ 10

ПМ 2.5

2021-03-27

06:00:00

37.06  

2021-03-27

07:00:00

118.6

46.07

2021-03-27

08:00:00

83.55

36.08

2021-03-27

14:00:00

33.99

 

2021-03-27

19:00:00

33.16

 

2021-03-27

20:00:00

57.11

 
2021-03-27

21:00:00

31.79