На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 27.02.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм  Г.Парк у 14:00 износило је 461,72 ug.m-3
Током истог периода ниjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица    на мерном месту Градски Парк

 пм10
2/27/2022 10:00 72.56