На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 27.02.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.

  ПМ10 ПМ2,5
2021-02-27 08:00:00 63.15 38.87
2021-02-27 09:00:00 68.84 39.77
2021-02-27 10:00:00 73.73 39.42
2021-02-27 11:00:00 77.91 44.15
2021-02-27 12:00:00 82.73 50.38
2021-02-27 13:00:00 78.15 57.34
2021-02-27 14:00:00 66.63 49.93