На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан  26.12.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Тoкoм истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честицa.
                                          2023-12-26 09:00:00 58.46 43.24