На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на да 26.12.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2022-12-26 09:00:00    57.13
2022-12-26 15:00:00    59.45

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.

2022-12-26 09:00:00    34.19
2022-12-26 15:00:00    35.04