На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 26.11.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-11-26 16:00:00 222.22
2023-11-26 18:00:00 100.95
2023-11-26 19:00:00 66.92

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење.