На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 26.11.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатне концетрације цумпордиоксида

Брезоник Градски парк Кривељ Институт
2020-11-26 10:00:00 *1026.62* 147.55 10.16 37.85
2020-11-26 11:00:00 *485.47* 78.03 279.03 29.11
2020-11-26 12:00:00 *569.71* 76.28 188.41 31.23

Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк

ПМ10 ПМ 2,5
2020-11-26 08:00:00 *55.37* *51.26*
2020-11-26 08:00:00 *74.83* *60.77*